Formare profesională continuă2018-09-04T09:48:36+00:00

FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

tech-features-bg

Conform art. 12 din Legea 162/2017, ASPAAS organizează programele de formare continuă pentru auditorii financiari, iar conform art. 50 din Legea 162/2017, ASPAAS are responsabilitate finală privind această activitate.

ASPAAS se asigură că auditorii statutari au obligaţia de a participa la programe adecvate de formare continuă pentru a-şi menţine cunoştinţele teoretice, competenţele şi valorile profesionale la un nivel suficient de înalt. Nerespectarea cerinţelor privind formarea continuă constituie abatere administrativă şi se sancţionează conform prevederilor art. 40 alin. (4).

error: Continutul nu poate fi copiat.