Examen de competență profesională2018-11-07T14:16:25+00:00

EXAMEN DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ

tech-features-bg

Autoritatea competentă responsabilă potrivit Legii nr. 162/2017, pentru emiterea normelor prin care sunt stabilite condiţiile de organizare și desfășurare a examenului de competență profesională și pentru organizarea și desfășurarea examenului de competență este Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, ASPAAS.

În vederea înscrierii și susținerii examenului de competență, persoanele fizice trebuie să îndeplinească următoarele cerințe educaționale:
a)      sunt licențiate ale unei instituții de învățământ superior sau au un nivel echivalent;
b)      au urmat un curs de instruire teoretică organizat sau recunoscut de ASPAAS;
c)      au efectuat un stagiu de pregătire practică, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea 162/2017 și normelor ASPAAS emise în aplicarea acestuia.

Pe lângă cerințele educaționale de mai sus, persoanele fizice trebuie să îndeplinească  și condiția de bună reputație prevăzută la art. 5 din Legea nr. 162/2017 și în Normele ASPAAS privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 89/2018.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) organizează la București (locația va fi anunțată ulterior), în luna decembrie 2018, examenul de competență profesională în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 162/2017 și ale Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 135/20.09.2018 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională astfel:

I. Probele examenului de competență profesională conform prevederilor art. 5 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 135/2018 (valabil pentru candidații care au finalizat stagiul și susțin pentru prima data examenul de competență, precum și pentru cei care au mai susținut, dar nu au promovat anterior niciuna din probele examenului):

Prima probă – testul privind cunoștințele teoretice – sâmbătă, 15 decembrie 2018  la București, ora 10.00

A doua probă – testul de aplicare în practică a cunoștințelor teoretice – se va susține la o dată care va fi anunțată ulterior, doar în cazul promovării primei probe, iar programarea acesteia și lista candidaților se va afișa după corectarea primei probe.

Tematica și bibliografia pentru examenul de competență profesională este compusă din domeniile si reglementările prezentate la punctul A. și punctul B. atât pentru prima cât și pentru a doua probă.

II: Probele examenului de competență profesională conform prevederilor art. 15 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 135/2018 (valabil pentru candidații care au finalizat stagiul si au mai susținut si promovat anterior una sau doua probe ale examenului de competență profesională):

Proba teoretică (I) – în perioada 14-17 decembrie 2018, la București, data și ora se vor stabili ulterior finalizării perioadei de înscriere, în funcție de numărul de dosare validate.

Proba grilă (II)  – în perioada 14-17 decembrie 2018, la București, data și ora se vor stabili ulterior finalizării perioadei de înscriere, în funcție de numărul de dosare validate.

Proba practică (III) – în perioada 14-17 decembrie 2018, la București, data și ora se vor stabili ulterior finalizării perioadei de înscriere, în funcție de numărul de dosare validate.

Tematica și bibliografia pentru examenul de competență profesională este compusă astfel:

  • Proba teoretică (I)punctul A.
  • Proba grilă (II)punctul B.
  • Proba practică (III) – punctul A. și punctul B.

Tematica și bibliografia pentru examenul de competență profesională poate fi accesată aici.

La examen se pot înscrie toate persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 135/2018.

ASPAAS nu percepe taxă pentru această sesiune a examenului de competență profesională.

Perioada de înscriere la examenul de competență profesională:  30 octombrie – 9 noiembrie 2018

Program de înscrieri: de luni până vineri, între orele 9:00 – 13:00.

În vederea înscrierii la examen, candidaţii vor depune personal sau prin delegat, la sediul ASPAAS din Bucureşti, Str. Sirenelor, nr. 5, Sector 5, următoarele acte:

a) cerere de înscriere, conform anexei care face parte integrantă din Norme;

b) diploma de licență, în copie certificată pentru conformitate cu originalul (candidatul se va prezenta la sediul ASPAAS cu diploma în original sau copie legalizată și cu o xerocopie pe care personalul ASPAAS care preia dosarul de înscriere va constata conformitatea cu originalul);

c) copia actului de identitate;

d) 2 fotografii (tip 2/3);

e) certificat de cazier judiciar aflat în termen de valabilitate;

f) declarația privind respectarea criteriilor de bună reputație, prevăzută în anexa la Normele privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 89/2018;

g) orice alt document solicitat de ASPAAS în procesul de analiză.

Dosarele primite prin orice altă modalitate (poșta, curier etc.) nu vor fi luate în considerare.

!!OBS!! În conformitate cu prevederilor art. 16 alin (2) și (3) din Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 135/2018 în vederea validării de către ASPAAS a dosarelor de înscriere pentru toate persoanele înscrise la examenul de competență profesională (care au finalizat stagiul și nu au mai susținut niciuna din probe/ care au finalizat stagiul si au mai susținut si promovat una sau mai multe probe al examenului de competență profesională în anii precedenți) CAFR este obligat sa transmită ASPAAS, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, documente doveditoare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

error: Continutul nu poate fi copiat.